Jan 23, 2020   9:23 a.m. Miloš
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupine
Title of topic in English: Safety and environmental management of the products in a selected products group
State of topic: approved (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Department of Safety Engineering - UIBE MTF
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Summary: Technické predpisy upravujúce označovanie produktov. Technické a normatívne schémy a štandardy pre bezpečnostné a environmentálne označovanie produktov. Register platných Rozhodnutí Európskej komisie v predmetnej oblasti a príslušné Oznámenia MŽP SR. Bezpečnostné a environmentálne označovanie produktov ako informačný nástroj produktovej politiky. Bezpečnostné, environmentálne a materiálové označovanie využívané vo vybranej komodite.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-IBE Integrated Safety

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.