Oct 14, 2019   5:25 p.m. Boris
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Metódy stanovenia nenasýtenosti tukov a olejov
Title of topic in English: Methods for determining of unsaturation level of fats and oils
State of topic: approved (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Food Science and Nutrition - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
Summary: Cieľom práce bude uviesť rôzne metódy stanovenia nenasýtenosti olejov a tukov z dôrazom na jódové číslo. Medzi najrozšírenejšie metódy stanovenie celkovej nenasýtenosti tukov a olejov patrí jódové číslo, tzv. Hanušova metóda, ktorá sa stále používa v podobe navrhovanej pred 120 rokmi. Cieľom práce bude aj experimentálne určiť celkovú nenasýtenosť vybraných tukov a olejov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-POVYKO Food, Nutrition, Cosmetics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.