25. 8. 2019  5:20 Ľudovít
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Metódy stanovenia nenasýtenosti tukov a olejov
Názov témy anglicky: Methods for determining of unsaturation level of fats and oils
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav potravinárstva a výživy - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude uviesť rôzne metódy stanovenia nenasýtenosti olejov a tukov z dôrazom na jódové číslo. Medzi najrozšírenejšie metódy stanovenie celkovej nenasýtenosti tukov a olejov patrí jódové číslo, tzv. Hanušova metóda, ktorá sa stále používa v podobe navrhovanej pred 120 rokmi. Cieľom práce bude aj experimentálne určiť celkovú nenasýtenosť vybraných tukov a olejov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.