23. 8. 2019  18:32 Filip
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Biokompozitné materiály
Názov témy anglicky: Biocomposite materials
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Štefan Šutý, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 3
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Štefan Šutý, PhD.
Abstrakt: Téma je zameraná na vývoj biokompozitných ligno-celulózových materiálov. Biokompozitné materiály majú mať unikátne vlastnosti ako napríklad majú byť biodegradovateľné. Modifikáciou buničinových vlákien alebo špeciálnou kompozíciou papieroviny jej premeny na plošný materiál môžeme získať plošné materiály rôznych vlastností. Uvažuje sa ich využitie v potravinárskom priemysle, automobilovom priemysle a inde. Táto práca vyžaduje od študentov kreatívny prístup.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.