18. 8. 2019  5:24 Elena, Helena
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Modifikácia celulózových vlákien pre biokompozitné materiály
Názov témy anglicky: Modification of pulp fibres for their utilisation in biocomposities
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Štefan Šutý, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Štefan Šutý, PhD.
Abstrakt: Téma je zameraná na modifikáciu buničinových vlákien pre biokompozitné materiály. V práci sa budeme zaoberať fyzikálno-chemickým ( derivatizačné reakcie, ADRE plazma a iné) ovplyvňovaním rozmerovej stálosti a kompatibility buničinových vlákien pre ich využitie s prírodnými a syntetickými polymérmi ako aj s gumárenskými zmesami. Zmeny sa budú vyhodnocovať FTIR analýzou, povrchové zmeny vlákien budú študované SEM, povrchové napätie budeme skúmať na základe merania uhla zmáčania a budeme merať kinetiku napučiavania vlákien.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.