Oct 16, 2019   11:30 a.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Sledovanie zmien v transporte a metabolizme hypometylačných látok používaných pri liečbe hematoonkologických ochorení
Title of topic in English: Changes in transport and metabolism of hypomethylating agents used in treatment of haematooncological diseases
State of topic: approved (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Mgr. Lucia Messingerová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Mgr. Lucia Messingerová, PhD.
Summary: Práca sa bude zaoberať sledovaním zmien v transporte a metabolizme hypometylačných látok používaných pri liečbe myelodysplastického syndrómu a akútnej myeloidnej leukémie. V práci bude študent sledovať a porovnávať molekulárne a biochemické zmeny medzi senzitívnou a rezistentnou AML bunkovou líniou.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-BBT Biochemistry and Biomedical Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.