24. 8. 2019  7:12 Bartolomej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Sledovanie zmien v transporte a metabolizme hypometylačných látok používaných pri liečbe hematoonkologických ochorení
Názov témy anglicky: Changes in transport and metabolism of hypomethylating agents used in treatment of haematooncological diseases
Stav témy: schválené (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. Lucia Messingerová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Mgr. Lucia Messingerová, PhD.
Abstrakt: Práca sa bude zaoberať sledovaním zmien v transporte a metabolizme hypometylačných látok používaných pri liečbe myelodysplastického syndrómu a akútnej myeloidnej leukémie. V práci bude študent sledovať a porovnávať molekulárne a biochemické zmeny medzi senzitívnou a rezistentnou AML bunkovou líniou.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-BBT biochémia a biomedicínske technológie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.