19. 10. 2019  12:36 Kristián
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Štúdium kryštálovej štrúktury metódami difrakcie RTG žiarenia
Názov témy anglicky: Study of the crystal structure by the single-crystal X-ray diffraction measurement
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marek Fronc, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie - ÚFCHCHF FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marek Fronc, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je oboznámiť sa s riešením kryštálovej štruktúry organických zlúčenín a komplexov pomocou difrakcie RTG žiarenia. Práca zahŕňa prípravu vzorky (kryštalizáciu, výber vhodných kryštálov), ako aj oboznámenie sa s používanými kryštalografickými programami a samotné riešenie kryštálovej štruktúry. Práca môže byť rozšírená aj o syntézu nových koordinačných zlúčenín.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.