Sep 23, 2019   9:03 a.m. Zdenka
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Deriváty akridínu v chemoterapii nádorov
Title of topic in English: Acridine derivatives in the anticancer chemotherapy
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Helena Paulíková, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. RNDr. Helena Paulíková, CSc.
Summary: Cieľom práce bude spracovať vedecké informácie o využití derivátov akridínu v terapii nádorov. Na základe známych mechanizmov pôsobenia týchto látok budú analyzované perspektívy vývoja nových typov akridínov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-BIOT Biotechnology-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.