25. 6. 2019  12:09 Tadeáš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Kovové nanočastice, ich syntéza, charakterizácia a využitie
Název tématu anglicky: Metal nanoparticles, their synthesis, characterisation and use
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: RNDr. Jana Blaškovičová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav analytickej chémie (FCHPT)
Max. počet studentů: 3
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: RNDr. Jana Blaškovičová, PhD.
Abstrakt: Nanočastice sú látky so špecifickými vlastnosťami, rozmermi a zložením ktoré im zabezpečujú široké využitie v inžinierských výrobách, kozmetike, analytickej chémii, medicíne či potravinárstve. Aktuálna pozornosť sa venuje ich charakterizácii a prípadnej toxicite ako v enviromentálnom prostredí, tak aj v pôsobení na živé organizmy. Biosenzory sú vysoko špecifické a účinné analytické zariadenia malých rozmerov. Ich použitie je finančne a časovo nenáročné. Využívajú sa na detekciu vybraných analytov, vrátane enviromentálnych kontaminantov, ako aj na štúdium interakcie týchto analytov s biomolekulami. Cieľom práce je získať prehľad o syntéze, charakterizácii a využitií kovových nanočastíc a štúdium ich interakcie s biomolekulou DNA prostrednictvom biosenzora.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.