Oct 23, 2019   4:20 a.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Kovové nanočastice, ich syntéza, charakterizácia a využitie
Title of topic in English: Metal nanoparticles, their synthesis, characterisation and use
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: RNDr. Jana Blaškovičová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Analytical Chemistry - FCFT
Max. no. of students: 3
Academic year:2018/2019
Proposed by: RNDr. Jana Blaškovičová, PhD.
Summary: Nanočastice sú látky so špecifickými vlastnosťami, rozmermi a zložením ktoré im zabezpečujú široké využitie v inžinierských výrobách, kozmetike, analytickej chémii, medicíne či potravinárstve. Aktuálna pozornosť sa venuje ich charakterizácii a prípadnej toxicite ako v enviromentálnom prostredí, tak aj v pôsobení na živé organizmy. Biosenzory sú vysoko špecifické a účinné analytické zariadenia malých rozmerov. Ich použitie je finančne a časovo nenáročné. Využívajú sa na detekciu vybraných analytov, vrátane enviromentálnych kontaminantov, ako aj na štúdium interakcie týchto analytov s biomolekulami. Cieľom práce je získať prehľad o syntéze, charakterizácii a využitií kovových nanočastíc a štúdium ich interakcie s biomolekulou DNA prostrednictvom biosenzora.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.