18. 10. 2019  12:04 Lukáš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Kovové nanočastice, ich syntéza, charakterizácia a využitie
Názov témy anglicky: Metal nanoparticles, their synthesis, characterisation and use
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: RNDr. Jana Blaškovičová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav analytickej chémie - FCHPT
Max. počet študentov: 3
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: RNDr. Jana Blaškovičová, PhD.
Abstrakt: Nanočastice sú látky so špecifickými vlastnosťami, rozmermi a zložením ktoré im zabezpečujú široké využitie v inžinierských výrobách, kozmetike, analytickej chémii, medicíne či potravinárstve. Aktuálna pozornosť sa venuje ich charakterizácii a prípadnej toxicite ako v enviromentálnom prostredí, tak aj v pôsobení na živé organizmy. Biosenzory sú vysoko špecifické a účinné analytické zariadenia malých rozmerov. Ich použitie je finančne a časovo nenáročné. Využívajú sa na detekciu vybraných analytov, vrátane enviromentálnych kontaminantov, ako aj na štúdium interakcie týchto analytov s biomolekulami. Cieľom práce je získať prehľad o syntéze, charakterizácii a využitií kovových nanočastíc a štúdium ich interakcie s biomolekulou DNA prostrednictvom biosenzora.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.