Jun 16, 2019   4:43 p.m. Blanka
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Sledovanie enviromentálnych rizík vybraných nanomateriálov pomocou DNA biosenzora
Title of topic in English: Monitoring of environmental risks of selected nanomaterials using DNA biosensor
State of topic: approved (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: RNDr. Jana Blaškovičová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Analytical Chemistry - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: RNDr. Jana Blaškovičová, PhD.
Summary: Životné prostredie je v čoraz väčšej miere vystavované znečisteniu rôznymi druhmi nanomateriálov . Toto znečistenie predstavuje enviromentálne riziko pre organizmy či už vo forme kontaminácie vody, pôdy, kozmetiky, potravín a pod. Biosenzory sú vysoko špecifické, účinné a pritom malé a lacné analytické zariadenia využívané aj na detekciu látok znečisťujúcich životné prostredie. Biozložky na báze nukleových kyselín sú perspektívne pre hodnotenie možných väzbových a štruktúrnych interakcií ako aj miery poškodenia DNA voči vybraným nanomateriálom. Cieľom práce je vyšetrenie vplyvu toxicity nanomateriálov vyskytujúcich sa v životnom prostredí na DNA biosenzor.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-TCHEM Technical ChemistryI-TCHEM-ANACH analytická chémia-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.