23. 8. 2019  13:53 Filip
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Sledovanie enviromentálnych rizík vybraných nanomateriálov pomocou DNA biosenzora
Názov témy anglicky: Monitoring of environmental risks of selected nanomaterials using DNA biosensor
Stav témy: schválené (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: RNDr. Jana Blaškovičová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav analytickej chémie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: RNDr. Jana Blaškovičová, PhD.
Abstrakt: Životné prostredie je v čoraz väčšej miere vystavované znečisteniu rôznymi druhmi nanomateriálov . Toto znečistenie predstavuje enviromentálne riziko pre organizmy či už vo forme kontaminácie vody, pôdy, kozmetiky, potravín a pod. Biosenzory sú vysoko špecifické, účinné a pritom malé a lacné analytické zariadenia využívané aj na detekciu látok znečisťujúcich životné prostredie. Biozložky na báze nukleových kyselín sú perspektívne pre hodnotenie možných väzbových a štruktúrnych interakcií ako aj miery poškodenia DNA voči vybraným nanomateriálom. Cieľom práce je vyšetrenie vplyvu toxicity nanomateriálov vyskytujúcich sa v životnom prostredí na DNA biosenzor.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-ANACH analytická chémia-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.