31. 10. 2020  6:16 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Laktátová acidóza a odpoveď nádorových buniek na fotodynamickú terapiu
Název tématu anglicky:
Lactic acidosis and response of cancer cells to photodynamic therapy
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. RNDr. Helena Paulíková, CSc.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl:
Abstrakt:
Práca bude zameraná na preskúmanie efektu laktátovej acidózy na fotodynamickú terapiu nádorov mozgu. S využitím bunkových modelov (neuroblastomové bunky SH-SY5Y a glioblastomové bunky U-87mg) a kokultivačných techník bude analyzované fotocytotoxické pôsobenie nových proflavínových fotosenzibilizátorov. Konzultantka - RNDr. Zuzana Bačová, PhD.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-BBT biochémia a biomedicínske technológie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.