19. 8. 2019  10:39 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Laktátová acidóza a odpoveď nádorových buniek na fotodynamickú terapiu
Názov témy anglicky: Lactic acidosis and response of cancer cells to photodynamic therapy
Stav témy: schválené (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. RNDr. Helena Paulíková, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. RNDr. Helena Paulíková, CSc.
Abstrakt: Práca bude zameraná na preskúmanie efektu laktátovej acidózy na fotodynamickú terapiu nádorov mozgu. S využitím bunkových modelov (neuroblastomové bunky SH-SY5Y a glioblastomové bunky U-87mg) a kokultivačných techník bude analyzované fotocytotoxické pôsobenie nových proflavínových fotosenzibilizátorov. Konzultantka - RNDr. Zuzana Bačová, PhD.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-BBT biochémia a biomedicínske technológie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.