4. 8. 2020  8:00 Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Laktátová acidóza a odpoveď nádorových buniek na fotodynamickú terapiu
Názov témy anglicky:
Lactic acidosis and response of cancer cells to photodynamic therapy
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Práca bude zameraná na preskúmanie efektu laktátovej acidózy na fotodynamickú terapiu nádorov mozgu. S využitím bunkových modelov (neuroblastomové bunky SH-SY5Y a glioblastomové bunky U-87mg) a kokultivačných techník bude analyzované fotocytotoxické pôsobenie nových proflavínových fotosenzibilizátorov. Konzultantka - RNDr. Zuzana Bačová, PhD.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BBT biochémia a biomedicínske technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.