24. 8. 2019  10:01 Bartolomej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Fylogenetická analýza fungálneho GABA skratu
Názov témy anglicky: Phylogenetic analysis of fungal GABA shunt
Stav témy: schválené (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Abstrakt: GABA skrat v eukaryotických bunkách obchádza reakcie TCA cyklu katalyzované 2-ketoglutarátdehydrogenázou a sukcinyl CoA syntetázou. GABA je syntetizovaná z glutamátu glutamátdekarboxylázou (GAD) v cytoplazme. Odtiaľ je potom transportovaná do matrixu mitochondrií, kde je konvertovaná GABA transaminázou (GABAT) a sukcinylsemialdehyddehydrogenázou (SSADH) na sukcinát. Cieľom tejto práce je vyhľadanie proteínových sekvencií pre enzýmy GABA skratu v hubách a ich fylogenetická analýza využitím bioinformatických nástrojov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-BIOT biotechnológia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.