Oct 15, 2019   3:26 p.m. Terézia
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Recyklácia polyalkénov v dvojstupňovom reaktore
Title of topic in English: Recyclation of polyalkenes in the two-stage reactor
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Božena Vasilkovová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Božena Vasilkovová, PhD.
Summary: Príprava kvapalných uhľovodíkov pyrolýzou plastov v dvojstupňovom štiepnom procese (termický a následne katalytický rozklad). Pripravené kvapalné uhľovodíkové frakcie sa dajú využiť ako chemická surovina alebo po úprave ako zložka automobilových palív. Práca bude zameraná na stanovenie množstva a zloženia plynných , kvapalných a tuhých produktov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.