25. 8. 2019  9:46 Ľudovít
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Recyklácia polyalkénov v dvojstupňovom reaktore
Názov témy anglicky: Recyclation of polyalkenes in the two-stage reactor
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Božena Vasilkovová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Božena Vasilkovová, PhD.
Abstrakt: Príprava kvapalných uhľovodíkov pyrolýzou plastov v dvojstupňovom štiepnom procese (termický a následne katalytický rozklad). Pripravené kvapalné uhľovodíkové frakcie sa dajú využiť ako chemická surovina alebo po úprave ako zložka automobilových palív. Práca bude zameraná na stanovenie množstva a zloženia plynných , kvapalných a tuhých produktov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.