Sep 16, 2019   10:11 p.m. Ľudomila, Ľudmila
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Úprava a analýza surového rastlinného oleja pred jeho transesterifikáciou
Title of topic in English: Preparation and analysis of raw plant oil before transesterification
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Božena Vasilkovová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Božena Vasilkovová, PhD.
Summary: Práca je zameraná na úpravu a analýzu upraveného surového ľaničníkového oleja. Olej získaný lisovaním sa nazýva surový olej, lebo obsahuje mnoho nečistôt. Na odstraňovanie nečistôt slúžia viaceré procesy: filtrácia, premývanie vodou, proces deguming. Degumovanie prebieha použitím vody a kyseliny citrónovej. U oleja sa stanovuje brómové číslo a číslo kyslosti.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.