Sep 21, 2019   3:25 p.m. Matúš
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vplyv environmentálnych faktorov na fyziológiu a vývoj Trichoderma spp.
Title of topic in English: The effect of environmental factors on Trichoderma spp. physiology and development
State of topic: approved (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Summary: Trichoderma spp. patrí medzi askomycétne vláknité huby, ktoré sa vyznačujú biokontrolnými vlastnosťami a sú využívané v industriálnej produkcii celuláz. Dôležitým faktorom pri príprave konídií pre poľnohospodárske a biotechnologické účely je zabezpečenie dostatočnej produkcie konídií a zachovanie ich stabilne vysokej klíčivosti. Cieľom práce je štúdium mechanizmov, ktoré odpovedajú na vplyv vonkajších faktorov (teplo, svetlo, pH, oxidatívny stres) a ovplyvňujú rast, konídiáciu a mykoparazitizmus Trichoderma spp. V práci budú využité mikrobiologické, biologické a molekulárno-biologické metódy.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-BBT Biochemistry and Biomedical Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.