21. 10. 2019  4:10 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv environmentálnych faktorov na fyziológiu a vývoj Trichoderma spp.
Názov témy anglicky: The effect of environmental factors on Trichoderma spp. physiology and development
Stav témy: schválené (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Abstrakt: Trichoderma spp. patrí medzi askomycétne vláknité huby, ktoré sa vyznačujú biokontrolnými vlastnosťami a sú využívané v industriálnej produkcii celuláz. Dôležitým faktorom pri príprave konídií pre poľnohospodárske a biotechnologické účely je zabezpečenie dostatočnej produkcie konídií a zachovanie ich stabilne vysokej klíčivosti. Cieľom práce je štúdium mechanizmov, ktoré odpovedajú na vplyv vonkajších faktorov (teplo, svetlo, pH, oxidatívny stres) a ovplyvňujú rast, konídiáciu a mykoparazitizmus Trichoderma spp. V práci budú využité mikrobiologické, biologické a molekulárno-biologické metódy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BBT biochémia a biomedicínske technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.