Sep 21, 2019   3:14 p.m. Matúš
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vápnikové kanály v rode Trichoderma
Title of topic in English: Calcium channels in Trichoderma genus
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Summary: Trichoderma spp. sú askomycétne vláknité huby, ktoré sú využívané v produkcii celuláz a vďaka mykoparazitizmu sú súčasťou biofungicídov používaných v ochrane rastlín. Homeostáza vápnika je dôležitá pre fyziológiu živých organizmov. Cieľom práce je štúdium vápnikových kanálov, ich vplyv na homeostázu vápnika, vývoj, mykoparazitizmus a reguláciu tvorby a sekrécie enzýmov (celuláz, proteáz) v rode Trichoderma. V práci budú využité mikrobiologické, biologické a molekulárne biologické metódy.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-BIOT Biotechnology-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.