14. 10. 2019  18:45 Boris
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vápnikové kanály v rode Trichoderma
Názov témy anglicky: Calcium channels in Trichoderma genus
Stav témy: schválené (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Abstrakt: Trichoderma spp. sú askomycétne vláknité huby, ktoré sú využívané v produkcii celuláz a vďaka mykoparazitizmu sú súčasťou biofungicídov používaných v ochrane rastlín. Homeostáza vápnika je dôležitá pre fyziológiu živých organizmov. Cieľom práce je štúdium vápnikových kanálov, ich vplyv na homeostázu vápnika, vývoj, mykoparazitizmus a reguláciu tvorby a sekrécie enzýmov (celuláz, proteáz) v rode Trichoderma. V práci budú využité mikrobiologické, biologické a molekulárne biologické metódy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BIOT biotechnológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.