Oct 20, 2019   8:50 p.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Recyklácia plastov použitím dvojstupňového reakčného systému
Title of topic in English: Plastic recyclation using two stage reaction system
State of topic: approved (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Božena Vasilkovová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Božena Vasilkovová, PhD.
Summary: Práca je zameraná na recykláciu polymérov v dvoch stupňoch – 1. termický rozklad polymérov za vzniku uhľovodíkového materiálu, 2. katalytický rozklad vzniknutého uhľovodíkového materiálu v prítomnosti prírodného katalyzátora klinoptilolitu. Výsledným produktami rozkladu sú kvapaliny, plyny a koks. Dôležitými faktorom v procese recyklácie polymérov je výber vhodných reakčných podmienok: teplota v reaktoroch , pomer katalyzátora a suroviny, prietok inertu cez reaktory. Nakoľko v procese dochádza k deaktivácii katalyzátora práca je zameraná na regeneráciu použitého katalyzátora.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-CHTI Chemical Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.