Oct 21, 2019   9:57 a.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Štúdium mechanizmov rezistencie voči organickým kyselinám v rode Trichoderma
Title of topic in English: The study of resistance mechanisms to organic acids in Trichoderma genus
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Summary: Trichoderma spp. ako producenti hemicelulóz sú používané pri degradácii celulolytických a lignocelulolytických materiálov a ich konverzii na zlúčeniny s vyššou pridanou hodnotou. Simultánne tieto organizmy slúžia na detoxikáciu toxických produktov, ktoré vznikajú pri spracovaní lignocelulózového substrátu (furfural, deriváty kyseliny benzoovej, kyselina octová, atď.). Táto práca je zameraná na štúdium mechanizmov rezistencie voči kyseline octovej/benzoovej ako aj zvýšenie rezistencie voči týmto kyselinám. V práci budú využité mikrobiologické, biologické a molekulárne biologické metódy.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOT Biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.