18. 2. 2020  10:49 Jaromír
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Štúdium mechanizmov rezistencie voči organickým kyselinám v rode Trichoderma
Název tématu anglicky: The study of resistance mechanisms to organic acids in Trichoderma genus
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Abstrakt: Trichoderma spp. ako producenti hemicelulóz sú používané pri degradácii celulolytických a lignocelulolytických materiálov a ich konverzii na zlúčeniny s vyššou pridanou hodnotou. Simultánne tieto organizmy slúžia na detoxikáciu toxických produktov, ktoré vznikajú pri spracovaní lignocelulózového substrátu (furfural, deriváty kyseliny benzoovej, kyselina octová, atď.). Táto práca je zameraná na štúdium mechanizmov rezistencie voči kyseline octovej/benzoovej ako aj zvýšenie rezistencie voči týmto kyselinám. V práci budú využité mikrobiologické, biologické a molekulárne biologické metódy.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-BIOT biotechnológia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.