16. 12. 2019  10:56 Albína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Štúdium mechanizmov rezistencie voči organickým kyselinám v rode Trichoderma
Názov témy anglicky: The study of resistance mechanisms to organic acids in Trichoderma genus
Stav témy: schválené (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Abstrakt: Trichoderma spp. ako producenti hemicelulóz sú používané pri degradácii celulolytických a lignocelulolytických materiálov a ich konverzii na zlúčeniny s vyššou pridanou hodnotou. Simultánne tieto organizmy slúžia na detoxikáciu toxických produktov, ktoré vznikajú pri spracovaní lignocelulózového substrátu (furfural, deriváty kyseliny benzoovej, kyselina octová, atď.). Táto práca je zameraná na štúdium mechanizmov rezistencie voči kyseline octovej/benzoovej ako aj zvýšenie rezistencie voči týmto kyselinám. V práci budú využité mikrobiologické, biologické a molekulárne biologické metódy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BIOT biotechnológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.