17. 11. 2019  16:05 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: 3D elektródy pre alkalickú elektrolýzu vody
Názov témy anglicky: 3D electrodes for alakaline water electrolysis
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganickej technológie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
Abstrakt: Realizujú sa záťažové krivky pre alkalickú elektrolýzu vody s použitím 3D elektród. Dôraz je kladený na prípravu 3D elektród najmä z hľadiska homogénnej distribúcie kovového povlaku. Takto pripravená elektróda je katalyzátorom v alkalickej elektrolýze vody.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-CHTI chemické technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.