26. 8. 2019  4:27 Samuel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza metylesterov rastlinných olejov pre prípravu biopalív
Názov témy anglicky: Analysis of fatty acid methyl esters for preparation of biofuels
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Abstrakt: Metylestery rastlinných olejov pripravené transesterifikáciou sú už bežnou súčasťou motorovej nafty predávanej v krajinách EÚ a predstavujú biozložku z obnoviteľných surovín, ktorá pomáha šetriť motorovú naftu fosílneho pôvodu. Kvalita metylesterov musí spĺňať požiadavky uvedené v technickej norme EN14214. Experimentálna práca bude zameraná na plynovochromatografickú analýzu metylesterov a na stanovenie ďalších dôležitých vlastností ako je číslo kyslosti, alebo jódové číslo.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.