16. 10. 2019  8:48 Vladimíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vplyv prídavku vody na účinnosť extrakcie pesticídov disperznou mikroextrakciou kvapalina-kvapalina
Názov témy anglicky: Effect of water addition on pesticide extraction efficiency by dispersive liquid-liquid microextraction
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Agneša Szarka, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav analytickej chémie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Agneša Szarka, PhD.
Abstrakt: Predmetom bakalárskej práce je spracovanie literárnych poznatkov zameraných na extrakciu pesticídov pomocou disperznej mikroextrakcie kvapalina-kvapalina. Bakalárska práca sa zaoberá voľbou vhodného objemu prídavku vody na extrakciu vybraných pesticídov z jogurtov pomocou disperznej mikroextrakcie kvapalina-kvapalina.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.