14. 10. 2019  16:05 Boris
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Separácia fáz zmesí alkohol/benzín
Název tématu anglicky: Phase separation at alcohol/gasoline mixtures
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca je zameraná na sledovanie vplyvu biobutanolu ako zložky automobilového benzínu na fázovú rovnováhu v palive pri styku paliva s vodou. Sleduje sa tvorba zákalu pri nižších teplotách, teplota kedy dochádza k separácii fáz v palive. Kyslíkaté látky ako etanol, metyl-tercbutyléter sa v súčasnosti používajú ako prísady do motorových palív, čím sa znižuje tvorba škodlivých emisií, (oxidu uhoľnatého) pri spaľovaní, ktoré znečisťuje životné prostredie. Biobutanol predstavuje alternatívu k bioetanolu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.