Oct 18, 2019   3:36 p.m. Lukáš
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Separácia fáz zmesí alkohol/benzín
Title of topic in English: Phase separation at alcohol/gasoline mixtures
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Summary: Bakalárska práca je zameraná na sledovanie vplyvu biobutanolu ako zložky automobilového benzínu na fázovú rovnováhu v palive pri styku paliva s vodou. Sleduje sa tvorba zákalu pri nižších teplotách, teplota kedy dochádza k separácii fáz v palive. Kyslíkaté látky ako etanol, metyl-tercbutyléter sa v súčasnosti používajú ako prísady do motorových palív, čím sa znižuje tvorba škodlivých emisií, (oxidu uhoľnatého) pri spaľovaní, ktoré znečisťuje životné prostredie. Biobutanol predstavuje alternatívu k bioetanolu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.