7. 8. 2020  19:48 Štefánia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Separácia fáz zmesí alkohol/benzín
Názov témy anglicky:
Phase separation at alcohol/gasoline mixtures
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Bakalárska práca je zameraná na sledovanie vplyvu biobutanolu ako zložky automobilového benzínu na fázovú rovnováhu v palive pri styku paliva s vodou. Sleduje sa tvorba zákalu pri nižších teplotách, teplota kedy dochádza k separácii fáz v palive. Kyslíkaté látky ako etanol, metyl-tercbutyléter sa v súčasnosti používajú ako prísady do motorových palív, čím sa znižuje tvorba škodlivých emisií, (oxidu uhoľnatého) pri spaľovaní, ktoré znečisťuje životné prostredie. Biobutanol predstavuje alternatívu k bioetanolu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.