20. 9. 2019  17:59 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Výber extrakčných parametrov a stanovenie rezíduí pesticídov v jogurtoch s využitím GC-MS
Názov témy anglicky: Selection of extraction parameters and determination of pesticide residues in yoghurt samples by GC-MS
Stav témy: schválené (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Agneša Szarka, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav analytickej chémie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Agneša Szarka, PhD.
Abstrakt: Predmetom diplomovej práce je spracovanie literárnych poznatkov zameraných na extrakciu pesticídov pomocou spojenej techniky QuEChERS-DLLME z mliečných výrobkov. Diplomová práca sa zaoberá voľbou vhodných extrakčných parametrov pre izoláciu pesticídov zo vzoriek jogurtov a následnou GC-MS analýzou extraktov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-ANACH analytická chémia-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.