Oct 18, 2019   5:55 a.m. Lukáš
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: ČISTENIE MODELOVÝCH VZORIEK OBJEKTOV DEDIČSTVA ÚČINKOM NÍZKOTEPLOTNEJ ATMOSFÉRICKEJ PLAZMY
Title of topic in English: CLEANING OF MODEL SAMPLES OF HERITAGE OBJECTS BY LOW-TEMPERATURE ATMOSPHERIC PLASMA
State of topic: approved (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Wood, Pulp and Paper - IPM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Summary: Objekty kultúrneho dedičstva podliehajú počas starnutia vplyvom vnútorných a vonkajších faktorov degradačným zmenám. Analýza súčasného stavu zbierkových predmetov v múzeách poukazuje na nedostatočnú kapacitu ochrany súčasnými metódami. Cieľom diplomovej práce je štúdium plazmochemickej ochrany materiálov a objektov kultúrneho dedičstva na dosiahnutie zvýšenia produktivity a kvality konzervačného zásahu. Vykoná sa prieskum možností využitia plazmochemických úprav materiálov a objektov v konzervátorskej a reštaurátorskej praxi. Navrhnuté postupy sa overia na modelových systémoch vybraných materiálových skupín. Preskúma sa účinnosť aplikovaných postupov z hľadiska čistiaceho, sterilizačného a stabilizačného efektu. Vyhodnotí sa stabilizačný účinok a degradačné zmeny modelových vzoriek,podrobených urýchlenému prostredníctvom spektrálnych, pevnostných optických a charakteristík.Účinok plazmového ošetrenia sa otestuje prostredníctvom nedeštruktívnych analytických metód.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-PSP Natural and Synthetic PolymersI-PSP-DRCEPA Wood, Pulp and Paper

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.