21. 8. 2019  19:12 Jana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: ČISTENIE MODELOVÝCH VZORIEK OBJEKTOV DEDIČSTVA ÚČINKOM NÍZKOTEPLOTNEJ ATMOSFÉRICKEJ PLAZMY
Názov témy anglicky: CLEANING OF MODEL SAMPLES OF HERITAGE OBJECTS BY LOW-TEMPERATURE ATMOSPHERIC PLASMA
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Abstrakt: Objekty kultúrneho dedičstva podliehajú počas starnutia vplyvom vnútorných a vonkajších faktorov degradačným zmenám. Analýza súčasného stavu zbierkových predmetov v múzeách poukazuje na nedostatočnú kapacitu ochrany súčasnými metódami. Cieľom diplomovej práce je štúdium plazmochemickej ochrany materiálov a objektov kultúrneho dedičstva na dosiahnutie zvýšenia produktivity a kvality konzervačného zásahu. Vykoná sa prieskum možností využitia plazmochemických úprav materiálov a objektov v konzervátorskej a reštaurátorskej praxi. Navrhnuté postupy sa overia na modelových systémoch vybraných materiálových skupín. Preskúma sa účinnosť aplikovaných postupov z hľadiska čistiaceho, sterilizačného a stabilizačného efektu. Vyhodnotí sa stabilizačný účinok a degradačné zmeny modelových vzoriek,podrobených urýchlenému prostredníctvom spektrálnych, pevnostných optických a charakteristík.Účinok plazmového ošetrenia sa otestuje prostredníctvom nedeštruktívnych analytických metód.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-PSP prírodné a syntetické polyméryI-PSP-DRCEPA drevo, celulóza a papier-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.