Sep 21, 2019   6:47 a.m. Matúš
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: ŠTÚDIUM MOŽNOSTÍ TVORBY OCHRANNÝCH VRTIEV NA POVRCHOCH PRÍRODNÝCH MATERIÁLOV ÚČINKOM ATMOSFERICKEJ PLAZMY
Title of topic in English: STUDY OPTIONS production of protective surface layer of natural materials by atmospheric plasma
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Wood, Pulp and Paper - IPM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Summary: Plazmová úprava povrchov prírodných materiálov poskytuje viacero simultánnych efektov – sterilizácia, aktivácia funkčných skupín, vyčistenie povrchu, možná depozícia mikro a nano vrstiev. Aplikácia týchto postupov má širokospektrálne využitie, je perspektívna pre ochranu objektov kultúrneho dedičstva, nábytkársky priemysel a ďalšie. Študent sa oboznámi s problematikou povrchových úprav plazmochemickým pôsobením, možnostiach ich testovania a hodnotenia ich účinkov. Získa skúsenosti a poznatky z práce s najmodernejšími zariadeniami pre generovanie atmosférickej plazmy a z možností jej uplatnenia pri ochrane materiálov a objektov kultúrneho dedičstva. Cieľom práce je preveriť možnosti plazmovej polymerizácie pri atmosférickom tlaku s cieľom hydrofobizácie povrchu dreva. APVV-15-0460 „Konzervovanie a stabilizácia objektov kultúrneho dedičstva z prírodných organických materiálov nízkoteplotnou plazmou“ PlasmArtLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.