22. 9. 2019  22:17 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: ŠTÚDIUM MOŽNOSTÍ TVORBY OCHRANNÝCH VRTIEV NA POVRCHOCH PRÍRODNÝCH MATERIÁLOV ÚČINKOM ATMOSFERICKEJ PLAZMY
Názov témy anglicky: STUDY OPTIONS production of protective surface layer of natural materials by atmospheric plasma
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Abstrakt: Plazmová úprava povrchov prírodných materiálov poskytuje viacero simultánnych efektov – sterilizácia, aktivácia funkčných skupín, vyčistenie povrchu, možná depozícia mikro a nano vrstiev. Aplikácia týchto postupov má širokospektrálne využitie, je perspektívna pre ochranu objektov kultúrneho dedičstva, nábytkársky priemysel a ďalšie. Študent sa oboznámi s problematikou povrchových úprav plazmochemickým pôsobením, možnostiach ich testovania a hodnotenia ich účinkov. Získa skúsenosti a poznatky z práce s najmodernejšími zariadeniami pre generovanie atmosférickej plazmy a z možností jej uplatnenia pri ochrane materiálov a objektov kultúrneho dedičstva. Cieľom práce je preveriť možnosti plazmovej polymerizácie pri atmosférickom tlaku s cieľom hydrofobizácie povrchu dreva. APVV-15-0460 „Konzervovanie a stabilizácia objektov kultúrneho dedičstva z prírodných organických materiálov nízkoteplotnou plazmou“ PlasmArtObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.