14. 12. 2019  11:04 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Mikroštruktúra a vlastnosti poréznych materiálov
Názov témy anglicky: Microstructure and properties of porous materials
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Zora Hajdúchová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Zora Hajdúchová, PhD.
Abstrakt: Porézne materiály majú vďaka svojim vlastnostiam široké uplatnenie, či už v priemyselnej sfére alebo v biomedicínskom obore. Teoretická časť práce sa zameria na popis metód prípravy poréznych materiálov, ich vlastností a využitia so zameraním sa na keramické peny. V experimentálnej časti študent získa laboratórne zručnosti a oboznámi sa so spôsobmi vyhodnocovania anorganických materiálov, čo môže využiť počas ďalšieho štúdia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.