20. 10. 2019  16:34 Vendelín
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Možnosti čistenia materiálov a objektov dedičstva nízkoteplotnou atmosferickou plazmou
Názov témy anglicky: Possibilities of cleaning materials and objects of heritage by low-temperature atmospheric plasma
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je preverenie a otestovanie využitia plazmových technológii generujúcich nízkoteplotnú plazmu pri atmosférickom tlaku pri čistení, dekontaminácií a ochrane objektov a materiálov kultúrneho dedičstva. Práca bude pozostávať z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti bude študent spolupracovať na vypracovaní aktuálnej literárnej rešerše zameranej na využiteľnosť a využitie plazmy v ochrane kultúrneho dedičstva. V praktickej časti bude študent spolupracovať s ďalšími členmi výskumného tímu a bude sa podieľať na praktickom reálnom testovaní vybraných nízkoteplotných plazmových technológií na modelových objektoch a materiáloch zo zbierky Slovenského národného múzea. Tento projekt je finančne podporovaný projektom APVV-15-0460 „Konzervovanie a stabilizácia objektov kultúrneho dedičstva z prírodných organických materiálov nízkoteplotnou plazmou“ PlasmArtObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.