Oct 19, 2019   2:18 p.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Možnosti čistenia materiálov a objektov dedičstva nízkoteplotnou atmosferickou plazmou
Title of topic in English: Possibilities of cleaning materials and objects of heritage by low-temperature atmospheric plasma
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Wood, Pulp and Paper - IPM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Summary: Cieľom práce je preverenie a otestovanie využitia plazmových technológii generujúcich nízkoteplotnú plazmu pri atmosférickom tlaku pri čistení, dekontaminácií a ochrane objektov a materiálov kultúrneho dedičstva. Práca bude pozostávať z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti bude študent spolupracovať na vypracovaní aktuálnej literárnej rešerše zameranej na využiteľnosť a využitie plazmy v ochrane kultúrneho dedičstva. V praktickej časti bude študent spolupracovať s ďalšími členmi výskumného tímu a bude sa podieľať na praktickom reálnom testovaní vybraných nízkoteplotných plazmových technológií na modelových objektoch a materiáloch zo zbierky Slovenského národného múzea. Tento projekt je finančne podporovaný projektom APVV-15-0460 „Konzervovanie a stabilizácia objektov kultúrneho dedičstva z prírodných organických materiálov nízkoteplotnou plazmou“ PlasmArtLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.