Oct 15, 2019   11:32 p.m. Terézia
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Možnosti tvorby ochranných vrstiev na povrchoch prírodných materiálov účinkom nízkoteplotnej atmosférickej plazmy
Title of topic in English: Possibilities of formation of protective layers on surfaces of natural materials due to low temperature atmospheric plasma
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Wood, Pulp and Paper - IPM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Summary: Plazmová úprava povrchov prírodných materiálov poskytuje viacero simultánnych efektov – sterilizácia, aktivácia funkčných skupín, vyčistenie povrchu, možná depozícia mikro a nano vrstiev. Aplikácia týchto postupov má širokospektrálne využitie, je perspektívna pre ochranu objektov kultúrneho dedičstva, nábytkársky priemysel a ďalšie. Študent sa oboznámi s problematikou povrchových úprav plazmochemickým pôsobením, možnostiach ich testovania a hodnotenia ich účinkov. Získa skúsenosti a poznatky z práce s najmodernejšími zariadeniami pre generovanie atmosférickej plazmy a z možností jej uplatnenia pri ochrane materiálov a objektov kultúrneho dedičstva. Bude v kontakte s firmami, ktoré priamo pracujú v danej oblasti. Bude sa podieľať na špecifikácii hlavných problémov a výziev súvisiacich s aplikáciou plazmy. Bude spolupracovať so špičkovými konzultantmi. APVV-15-0460 „Konzervovanie a stabilizácia objektov kultúrneho dedičstva z prírodných organických materiálov nízkoteplotnou plazmou“ PlasmArtLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.