Oct 18, 2019   5:55 a.m. Lukáš
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Testovanie priemyselnej suroviny v laboratórnom pyrolýznom reaktore
Title of topic in English: Testing of Industrial Feedstock in a Laboratory Steam Cracking Reactor
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Boris Jambor, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Boris Jambor, PhD.
Summary: Táto práca sa zaoberá štúdiom kinetiky pri pyrolýze vodnou parou. Ako vstupná surovina sa použije reálna vzorka primárneho benzínu s vyšším obsahom síry. Pri meraní sa menia reakčné podmienky ako prietok suroviny, prietok vody a teplota reaktora. Tieto zmeny sa odzrkadlia na zložení plynného produktu, na zmene teplotného profilu reaktora a na množstve produktu. Z týchto údajov je možné vypočítať najvýznamnejší ukazateľ kinetických vlastností reaktora: zdržný čas.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.