Oct 16, 2019   1:52 p.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Sledovanie tvorby koksu na priemyselne používaných zliatinách
Title of topic in English: Monitoring of Coke Formation on Industrially Used Alloys
State of topic: approved (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Boris Jambor, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Boris Jambor, PhD.
Summary: Úlohou diplomovej práce je sledovanie rýchlosti tvorby koksu a morfológie vytvoreného koksu na priemyselne používaných zliatinách. Ako surovina je používaný primárny benzín. Platničky z priemyselne používaných zliatin sú zavesené v oceľovom laboratórnom reaktore. Laboratórny pyrolýzny reaktor simuluje podmienky etylénovej jednotky s rozdielom v zrieďovadle (N2) a zdržnom čase (až 18 s). Rýchlosť tvorby koksu sa stanovuje v určitých intervaloch diferenciálnym vážením, morfológia pomocou SEM.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-CHTI Chemical Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.