26. 8. 2019  2:10 Samuel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Sledovanie tvorby koksu na priemyselne používaných zliatinách
Názov témy anglicky: Monitoring of Coke Formation on Industrially Used Alloys
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Boris Jambor, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Boris Jambor, PhD.
Abstrakt: Úlohou diplomovej práce je sledovanie rýchlosti tvorby koksu a morfológie vytvoreného koksu na priemyselne používaných zliatinách. Ako surovina je používaný primárny benzín. Platničky z priemyselne používaných zliatin sú zavesené v oceľovom laboratórnom reaktore. Laboratórny pyrolýzny reaktor simuluje podmienky etylénovej jednotky s rozdielom v zrieďovadle (N2) a zdržnom čase (až 18 s). Rýchlosť tvorby koksu sa stanovuje v určitých intervaloch diferenciálnym vážením, morfológia pomocou SEM.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-CHTI chemické technológie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.