21. 9. 2019  0:19 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vplyv zloženia rozpúšťadla na fotochemickú reaktivitu železnatých klatrochelátov
Názov témy anglicky: Influence of solvent composition on photochemical reactivity of ferrous chlathrochelates
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Rastislav Šípoš, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganickej chémie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Rastislav Šípoš, PhD.
Abstrakt: Práca sa bude venovať štúdiu vplyvu zlozěnia rozpúšťadla na fotochemickú reaktivitu železnatých klatrochelátov. Využije sa metóda kontinuálnej fotolýzy, prípadne zábleskovej fotolýzy. Metódou identifikácie produktov bude najmä elektrónová absorpčná spektrofotometria.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.