19. 8. 2019  9:39 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Sledovanie tvorby koksu pri pyrolýze priemyselnej suroviny
Názov témy anglicky: Monitoring of Coke Formation during Industrial Feedstock Pyrolysis
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Boris Jambor, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Boris Jambor, PhD.
Abstrakt: Táto práca nadväzuje na predchádzajúce záverečné práce a jej úlohou je optimalizovať metodiku merania na laboratórnom pyrolýznom reaktore. Výsledkom práce je potvrdenie a následná úprava predchádzajúceho postupu merania. V laboratórnom pyrolýznom reaktore sa sleduje rýchlosť tvorby koksu a morfológia koksu na terčíkoch z priemyselne používaných zliatin pri použití reálnej suroviny.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.