Sep 19, 2019   11:45 p.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Oxidové nanovrstvy pre hybridné solárne články
Title of topic in English: Oxide nanolayers for hybrid solar cells
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry - IPM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
Summary: Cieľom práce je oboznámiť sa s problematikou hybridných solárnych článkov 3. generácie na báze nanoštrukturovanej vrstvy TiO2 a organicko-anorganického foto-absorbéra, pripraviť a charakterizovať nanovrstvu oxidu a využiť ju pri kompletizácii modelových solárnych článkov. Postup: Rešerš z oblasti hybridných solárnych článkov, s orientáciou na nízkoteplotný proces aplikovateľný na plastové flexibilné podložky a s možnosťou využitia tlačových techník. Príprava oxidových vrstiev, ich mikroskopická a spektroskopická charakterizácia a stanovenie elektrickej vodivosti. Finalizácia modelového solárneho článku a stanovenie jeho účinnosti z hľadiska premeny slnečnej energie na elektrickú Dipl. vedúci: doc. M. Mikula, konzultant: Ing. M. Hvojník, doktorandLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.