18. 8. 2019  0:37 Elena, Helena
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Perovskitové solárne články s uhlíkovou zadnou elektródou
Názov témy anglicky: Perovskite solar cells with carbon back electrode
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
Abstrakt: Cieľom práce je oboznámiť sa s problematikou hybridných solárnych článkov s uhlíkovou zadnou elektródou s možnosťou využitia tlačových a ovrstvovacích techník, pripraviť a charakterizovať niektoré funkčné vrstvy a finalizovať modelové solárne články. Postup: Rešerš z oblasti tlačiteľných solárnych článkov s uhlíkovopu zadnou elektródou, príprava vrstiev sieťotlačou z nano-oxidových a uhlíkových pást (TiO2, ZrO2, grafit/CB), finalizácia a zapuzdrenie modelových článkov. Spektrálna a fotoelektrická charakterizácia vrstiev s stanovenie účinnosti modelových solárnych článkov Dipl. vedúci: doc. M. Mikula, konzultant: Ing. M. Hvojník, doktorandObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.